Preventie en leefstijl

Preventie en leefstijl

Doelstelling project

Gebaseerd op het Nationaal Preventieakkoord gaat de projectgroep Preventie & Leefstijl van WestWest aan de slag met de volgende drie pijlers uit dit akkoord:

  1. Overgewicht;
  2. Roken;
  3. Problematisch alcoholgebruik.

Het uiteindelijke doel van dit project is het verbeteren van de algehele gezondheid in de regio westelijk West-Brabant. 

 

Startdatum

In mei 2019 is gestart met dit project. In eerste instantie is dit project gericht op de pijler overgewicht. Begin 2020 is gestart met de pijler roken. Eind 2020 wordt besloten wanneer gestart wordt met problematisch alcoholgebruik.   

Beoogde looptijd

De totale looptijd van het project Preventie & Leefstijl zal meerdere jaren bedragen. De looptijd per pijler wordt als volgt bepaald:

  • Overgewicht: in Q3 2019 zijn de doelstellingen voor de lange termijn  vastgesteld;
  • Roken: in Q1 2020 is gestart met deze pijler. De doelstellingen voor de lange termijn zijn vastgesteld;
  • Problematisch alcoholgebruik: Wordt bepaald in Q3 in 2020. Doelstellingen voor de lange termijn worden hierin vastgesteld.

Aanpak

We werken bij iedere pijler volgens een vast stappenplan:

  1. Inventariseren en in kaart brengen van het aanbod van de betreffende pijler binnen de deelnemende WestWest organisaties aan dit project;
  2. Dit aanbod beoordelen op basis van initiatieven in andere regio’s en literatuuronderzoek;
  3. Verbinding maken met professionals die betrokken moeten worden bij het project Preventie & Leefstijl. Dit door het organiseren van bijeenkomsten, waarbij o.a. kennis wordt genomen van het huidige aanbod, aanbod in andere regio’s en waarbij doelstellingen en de projectaanpak per pijler verder worden geformuleerd.

Afhankelijk van de resultaten wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van de bovengenoemde stappen.

Betrokken partijen

WijZijn Traverse Groep, Surplus, Huisartsencoöperatie West-Brabant, Bravis Ziekenhuis, TWB, Groenhuysen, GGD West-Brabant en externe partners. 

Voorlopige resultaten

Op 24 september 2019 vond er een bijeenkomst "Regionaal overgewicht" plaatsgevonden. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst: Verslag bijeenkomst Regionaal over-gewicht: Professionals in Beweging. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn drie deelprojecten gestart: jeugd in de wijk Tolberg, Roosendaal, ouderen in Roosendaal en Kruisland, gezond dorp. Daarnaast is er een denkgroep actief. 

In 2020 zijn preventiematrixen vastgesteld voor de gemeente Roosendaal en gemeente Steenbergen. Deze matrixen zijn hier te vinden.

Begin 2020 is een projectgroep gestart met de pijler roken. Deze projectgroep zoekt verbinding met het reeds bestaande programma Stoppen met Roken, dat al actief is in de regio.

Beoogd eindresultaat

Professionals bewust maken over hun invloed op de gezondere leefstijl van burgers in West-Brabant. 

Projectleider

Nadi de Meijer, WijZijn Traverse Groep