Transitiemonitor

Doelstelling project:

Dit betreft een experiment om ism Q-Consult en 3 andere regio’s een transitiemonitor te ontwikkelen die inzicht geeft in de generieke (lange termijn en hoog-over) ontwikkeling van de zorgconsumptie en gezondheidsstatus van de populatie in de regio (Fase 1).

Dit generieke niveau is van waarde om op lange termijn het effect te meten van de transitie-initiatieven op de risicoprofielen van patiënten en consumptie van zorg. Ook bieden de resultaten van dit niveau aanknopingspunten voor het segmenteren van de populatie en het selecteren van patiëntengroepen om transities in het kader van de juiste zorg op de juiste plek vorm te geven.

Startdatum:

aug. 2019

Beoogde einddatum:

2020 (fase 1), 2022 (fase 2)

Stand van zaken:

De transitiemonitor is eind maart 2020 opgeleverd. Dit heeft een regiobeeld opgeleverd. Hierover heeft een eerste analyse plaatsgevonden en ontwikkelpunten zijn benoemd. Er is besloten om samen met 2 andere regio's door te gaan met fase 2. In Q1 2021 is nieuwe data uitgevraagd. In 2022 wordt de transitiemnoitor opnieuw opgeleverd.

Betrokken partijen / deelnemers werkgroep:

Alle deelnemers WestWest

Beoogd Eindresultaat:

Een tool om te kunnen monitoren of de projecten die gericht zijn op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Projectleider (tevens contactpersoon):

Claudia Langenberg, WestWest