Netwerk Palliatieve Zorg

Doelstelling

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte of aandoening hebben. Bij palliatieve zorg gaat het niet alleen om het allerlaatste periode van het leven. Het richt zich ook op de ziektefase die daaraan vooraf gaat. Die kan vele maanden, en soms jaren duren. De zorg in de laatste drie maanden voor het overlijden, noemen we ook wel terminale zorg.

Palliatieve zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengde therapieën zoals chemotherapie en/of bestraling.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.

Werkgebied

Het netwerk Palliatieve Zorg is in december 2003 opgericht en heeft betrekking op ongeveer 264.000 inwoners. Het werkgebied van het netwerk bestaat uit 7 gemeenten:

  • Bergen op Zoom
  • Halderberge 
  • Roosendaal
  • Rucphen
  • Steenbergen
  • Tholen
  • Woensdrecht

Het doel van het netwerk is het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorgverlening in de regio. 

Contactpersoon

Het netwerk is bereikbaar via het secretariaat.

Netwerk Palliatieve Zorg