Integrale GGZ in het sociaal domein

Doelstelling en subdoelstellingen project

Netwerkzorg organiseren (integrale zorg) rondom de doelgroep EPA-cliënten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

- cliënt centraal

- integrale zorg

- verbeterplan

Startdatum

7 juli 2020

Beoogde looptijd

2 jaar

Aanpak

Middels casuïstiekbespreking wordt bekeken waar organisatie-overstijgende samenwerking wel/niet goed gaat en wat er gemist werd.

Betrokken partijen

WijZijn Traverse Groep, Surplus, Zorggroep West-Brabant, TWB, Groenhuysen, tanteLouise, GGZ WNB

Voorlopige resultaten

Eerste casuïstiekbesprekingen hebben plaatsgevonden en kennisuitwisseling heeft plaatsgevonden. Deelnemers zijn goed betrokken.

Projectleider

Mirjam van Vliet, GGZ WNB