Wat doen we

Visie WestWest:

 • WestWest organiseert, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met zorg- of hulpvraag in westelijk West-Brabant:
  • Zorgverleners en partijen rondom de burger werken integraal;
  • Informatie van de burger/patiënt is integraal beschikbaar en wordt tussen de deelnemers van WestWest waar nodig actief gedeeld en beschikbaar gesteld, met inachtneming van de privacywetgeving;
  • De burger met zorg- of hulpvraag staat in het middelpunt van het netwerk van professionals.

Ambitie:

WestWest organiseert in westelijk West-Brabant het professioneel netwerk rondom de burger met hulp- of zorgvraag:

 • Informatie van de burger/patiënt met betrekking tot de zorg-/hulpvraag is integraal beschikbaar en wordt tussen de deelnemers van WestWest waar nodig actief gedeeld en beschikbaar gesteld met inachtneming van de privacywetgeving, o.a. via samenwerking met het REN;
 • WestWest initieert en stimuleert om landelijke ontwikkelingen een lokale invulling te geven (beleidsvoorbereiding, - vaststelling en –uitvoering).

De ambitie is vooral inhoudelijk gedreven, in welzijn, preventie, genezing en zorg. Professionals en burgers met hulp- of zorgvraag worden betrokken bij het bereiken van deze ambitie. Hiertoe wordt in de toekomst de mogelijkheid tot een adviserend panel onderzocht. Van het bureau van WestWest verwacht het bestuur een periodieke helikopterview omtrent de landelijke ontwikkelingen op inhoud en financiering. Aan de hand daarvan wordt bestuurlijk bepaald wat onderwerpen van verdieping zijn. Voor deze verdieping stellen de deelnemende partijen capaciteit beschikbaar.

Doelstellingen (2019 – 2021):

 • WestWest organiseert in westelijk West-Brabant het professioneel netwerk rondom de burger met hulp- of zorgvraag. Hierbij richten we ons in eerste instantie op de volgende doelgroepen/ zorgpaden:
  • Kwetsbare ouderen en vergrijzing
  • Ziekenhuis verplaatste zorg/Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP)
  • Overdracht aan ketenpartners (inhoud)
  • Netwerkgeneeskunde (COPD, diabetes, hartfalen)
 • Informatie van de burger/patiënt met betrekking tot de zorg-/hulpvraag wordt ten behoeve van de transmurale samenwerking integraal beschikbaar gesteld en wordt tussen de deelnemers van WestWest waar nodig actief gedeeld, met inachtneming van de privacywetgeving;
 • WestWest initieert en stimuleert om landelijke ontwikkelingen een lokale invulling te geven:
  • PM

Genoemde doelstellingen moeten als een eerste voorzet worden gezien. Deze worden toegelicht in het Meerjarenbeleidsplan van WestWest.