Wat doen we

Samen gezonder

Visie en ambitie WestWest:

WestWest zet zich in voor twee doelen:
1. Een gezondere bevolking in westelijk West-Brabant
2. Naadloze samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties.

Binnen de thema’s is bijzondere aandacht voor de doelgroep
ouderen en voor het gebruik van data en digitalisering.Van het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 is een eenvoudige weergave in de vorm van een Infographic beschikbaar. 

Klik hier voor meer informatie.