Dementienetwerk West-Brabant

Doelstelling

Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit door ketenpartners te ondersteunen en gezamenlijk plannen te ontwikkelen. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt waar mogelijk vergroot en de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en het sociaal isolement wordt doorbroken.

Samenwerkingspartners

Het Dementienetwerk West-Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties en welzijnsinstellingen, patiëntorganisaties en woningcorporaties en de vijf gemeenten: Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge.

Contact

Het Dementienetwerk West-Brabant is te bereiken via deze link: Dementienetwerk West-Brabant

 Dementienetwerk WB Logo.png