29 september 2019

Verslag bijeenkomst Regionaal over-gewicht: Professionals in Beweging

Op 24 september organiseerde WestWest, het samenwerkingsverband van 9 zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant, de bijeenkomst ‘Regionaal over-gewicht: Professionals in Beweging’. Zo’n 70 zorg- en welzijnsprofessionals - maar ook managers, bestuurders en beleidsmedewerkers kregen een informatief en interactief programma voorgeschoteld over overgewicht in het kader van preventie en leefstijl. Overgewicht is het topic uit het nationaal preventieakkoord dat met voorrang wordt aangepakt.

Claudia Langenberg, coördinator WestWest en Nadi de Meijer, projectleider project Preventie en leefstijl, trapten de avond af met een korte schets van de beoogde opbrengst van de avond: kennisdeling en betrokkenheid creëren. Nadi: “We organiseren met z’n allen best veel voor preventie en aanpak van overgewicht, maar we weten vaak niet van elkaar wat we doen. Deze avond moet daar verandering in brengen.”  

Cijfers

Hans Augustijn, epidemioloog bij de GGD West-Brabant, liet de aanwezigen cijfers zien van overgewicht per regio, leeftijdsklasse, etniciteit en sociale klasse. ”Het tij lijkt te keren bij de jeugd, maar het probleem is heel groot en verdient alle mogelijke aandacht”, aldus Hans. Jeroen Pieters, huisarts in Ossendrecht, onderschreef dit met zijn verhaal: “In Ossendrecht, waar onze praktijk is, zijn we in oktober 2018 gestart met de pilot JOGG (jongeren op gezond gewicht) voor kinderen in Ossendrecht. Alle kinderen die in de praktijk komen, worden gewogen. Is er sprake van overgewicht, dan verwijzen we ze door voor gesprekken en/of een traject op maat bij de jeugdverpleegkundige. Deze aanpak slaat aan en wordt zeer positief ontvangen.”

Kennisdeling

Nadat Meike van Wezel van Sportservice Noord-Brabant zorgde voor een actief intermezzo was het tijd om in groepjes met elkaar in gesprek te gaan en antwoord te geven op vragen als:

  • Wat doet uw organisatie op dit gebied
  • Wat gaat hierin goed
  • Wat zijn punten voor verbetering
  • Waar ga je zelf vanaf morgen mee aan de slag

De opbrengst van deze gesprekken verzamelden leden van de projectgroep op flip-overvellen.

Hierna volgde het persoonlijke verhaal van Peter Heeren, schuldhulpverlener in Roosendaal. Hij viel maar liefst 50 kilo af en stopte met roken. Door zijn gezondere gewicht en leefstijl genas hij van diabetes.

De avond werd afgesloten met de mogelijkheid om aan te melden voor betrokkenheid in het proces, waarbij de opgehaalde opbrengsten worden gebruikt ter inspiratie voor het vervolg.

regionaal over-gewicht