Corona-nazorg

Doelstelling en subdoelstellingen project

 • Verkenning Corona-nazorg binnen de verschillende organisaties WestWest (TWB, Groenhuysen GGD West-Brabant, HCWB, Bravis, tanteLouise, Surplus & WijZijn Traverse Groep).
 • Dit integreren tot een inventarisatie en weergeven op informatiedragers (infographic).
 • Afstemming formele en informele zorg rondom de ondersteuning van patiënt/hulpvrager rondom Corona-nazorg verbeteren.
 • Afstemming tussen de organisaties binnen WestWest verbeteren.

Startdatum

Voorjaar 2021

Looptijd

6 maanden, december 2021 beëindigd

Aanpak

Middels casuïstiekbespreking wordt bekeken waar organisatie-overstijgende samenwerking wel/niet goed gaat en wat er gemist werd.

Betrokken partijen

TWB, Groenhuysen GGD West-Brabant, HCWB, Bravis, tanteLouise, Surplus & WijZijn Traverse Groep.

Resultaten

 Wat mist er in corona nazorg?

 • Aanbod is er, maar weinig aanmeldingen patiënten corona nazorg bij herstelprogramma’s. Bovendien is er weinig extra doorverwijzing naar het welzijnswerk.
 • Verschil in behoeftes binnen het netwerk; tweedeling
  • Enerzijds tevreden met hoe het nu gaat (HCWB, Bravis)
  • Anderzijds behoefte aan sterkere verbinding en afstemming tussen het Verbinding sociale & medische domein (GGD, WZTG)
  • Behoefte aan meer communicatie en afstemming binnen WestWest (tanteLouise, Groenhuysen, Surplus, TWB, GGD)

In navolgingen van de inventarisatie zijn er vanuit iedere organisatie contactpersonen aangedragen en uitgewisseld. Bij eventuele vragen over dienstverlening rondom corona nazorg, weten organisaties elkaar via deze contactpersonen te vinden. Dit om de afstemming onderling te verbeteren.

Van de resultaten is een infographic beschikbaar, zie hier.

Contact of vragen?

WestWest