Wond Expertise Centrum West-Brabant

Wat kan het WEC betekenen

In het Wond Expertise Centrum (WEC) bundelen huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en het Bravis Ziekenhuis hun kennis op het gebied van wondzorg. Samen zorgen ze voor de beste zorg en snellere wondgenezing in West-Brabant.

Doelstelling WEC

Toekomstbestendige wondzorg: Verhoging van kwaliteit van zorg en efficiëntie van het wondproces van onze patiënten en daarmee een verlaging van de kosten van wondzorg in de eerste en de tweede lijn, multidisciplinaire samenwerking en een kennisplatvorm (gezamenlijke zorgpaden/protocollen en scholing).

Samenwerkingspartners

Bravis Ziekenhuis afd. Chirurgie en dermatologie/ dermaTeam, HCWB (Huisartsen Coöperatie West-Brabant), tanteLouise, Groenhuysen,  TWB Thuiszorg met Aandacht, Mediq Combicare, Mathot, Surplus, Thuiszorg DAT, Allevo en Buurtzorg Bergen op Zoom.

Contactpersonen

Inhoudelijk contactpersoon:

Projectleider/ organisatie contactpersoon:

Afspraken/ protocollen/ documenten van WEC West-Brabant

·         Wondzorg: Flyer Wond Expertise Centrum

·         Wondzorg: Zorgpad Ulcus Cruris    

·         Wondzorg: Wondprotocol

·         Wondzorg: Polsterdocument

.         Wondzorg: Skin Tear Richtlijn

·         Wondzorg: Stoplichtkaart

Deze en andere werkafspraken binnen WestWest zijn hier te vinden.

Werkgroepleden Wond Expertise Centrum

 • Annemiek v. Middelkoop (wondconsulent, wondregisseur TWB)
 • Daphne Blom (verpleegkundig specialist wond/vaatchirurgie, wondregisseur TWB)
 • Annemarie Duerink (wondconsulent/wondregisseur Groenhuysen)
 • Anouschka Snoek (wondconsulent Groenhuysen)
 • dr. Peter Brummel (vaatchirurg)
 • dr. Dragica Vukosavjevic (huisarts) 
 • Jessie Kwisthout (wondverpleegkundige chirurgie Bravis zkh)
 • Diana Houke - Van der Male (wondconsulent chirurgie Bravis zkh)
 • Arinka Bongertman (wondconsulent, tanteLouise)
 • Cynthia Juarez (voorzitter werkgroep/ wondconsulent tanteLouise)
 • Anne de Meijer (gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie Bravis zkh)
 • Josette Koster (gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie en wondverpleegkundige, Bravis zkh)
 • Loes Pilanen (verpleegkundige wondzorg Thuiszorg DAT)
 • Liesbeth Bal (verpleegkundige Allevo)
 • Priscilla Salamat (Mediq Combicare medisch speciaalzaak)
 • Barbara Fles (Mathot medisch speciaalzaak)
 • Wendy Koekkoek (wondaandachtsvelder thuiszorg DAT)
 • Carla van Hirtum (Mediq Combicare medisch speciaalzaak)
 • Romy van Overveld (Buurtzorg Bergen op Zoom)

De werkgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar en geven daarnaast 2 keer per jaar een scholing.

Project/ Stuurgroep WEC

Dragica Vukosavjevic (Huisarts), Pricilla Salamat (Mediq), Terry Hopman (manager Groenhuysen), Sandra Kwik (manager TWB), Loes Pilanen (wondverpleegkundige thuiszorg DAT) en Mariska Louter (manager topklinisch team en gespecialiseerd verpleegkundige tanteLouise)

De project/stuurgroep komt, indien nodig, bij elkaar.

Historie/ Start WEC

Het Wond Expertise Centrum West Brabant project is gestart in een samenkomst van dermatologen en een huisarts op 11 februari 2015 met een gezamenlijke toekomstvisie van verbetering van de zorg voor hun patiënten en hebben het initiatief genomen een aanzet te doen tot een regionaal expertteam wondzorg. In 2017 is uiteindelijk een projectplan opgesteld en is met de samenwerkingspartners gekomen tot het maken van afspraken (zorgpad en protocollen) en scholing (theoretisch en praktische scholing wonden, materialen en uitvoeren zwachtelen). De officiële start van het WEC West Brabant is op 5 mei 2018. Sindsdien wordt er gezamenlijk eenduidig gewerkt volgens de opgestelde protocollen en zorgpaden. Na een klein half jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden (11-10-18) en kon geconcludeerd worden dat er een veel nauwere en betere multidisciplinaire samenwerking is met een verhoogde kennis van materiaal, wonden en zwachtelen. Patiënt/ cliënt tevredenheidenquêtes gaven een hogere patiënttevredenheid aan. Inmiddels is ook aangetoond dat zowel de behandeltijd als ook de materiaalkosten enorm zijn afgenomen (evaluatie en persbericht 2020). Inmiddels is ook  het zorgpad diabetische wondzorg opgesteld. In het zorgpad diabetische wondzorg is met name de snelle doorverwijzing naar tweede lijn van belang. Verder is inmiddels de digitale overdracht van het wondformulier met fotos mogelijk verstuurd vanuit het Ziekenhuis. Hierin is nog steeds de wens om ook terugrapportage digitaal naar het ziekenhuis mogelijk te maken. Ook is nog altijd de wens meer betrokkenheid en bekendheid te krijgen binnen de diverse huisartsen.

Scholing/ aansluiten bij de werkgroep

Om kennis continu up to date te houden wordt een aantal keer per jaar een scholing georganiseerd. 

Een belangrijke doelstelling is dat alle zorgverleners rondom complexe wondzorg samenwerken binnen het WEC. Aanmelden om aan te sluiten binnen het WEC, kan via de voorzitters van de werkgroep (voor gegevens zie boven).