21 maart 2023

Zorgverleners pakken samen vermeende urineweginfecties aan

Een infectie aan de urinewegen komt heel vaak voor. Zowel de huisarts, thuiszorg, ouderenzorg als het ziekenhuis ziet patiënten met deze klachten. Zorgverleners in het werkgebied van het Bravis ziekenhuis hebben samen een werkwijze opgesteld voor de aanpak van urineweginfecties. Door de handen ineen te slaan verwachten zij veel vervelende klachten bij patiënten te voorkomen of te verminderen, waardoor ook de druk op de zorgverleners afneemt en de zorgkosten afnemen. Donderdag 16 maart vond de eerste scholing over deze werkwijze plaats, met als titel ‘Goed van p(l)as’.

De scholing werd verzorgd door de werkgroep Urineweginfecties van het samenwerkingsverband WestWest. Een uroloog en physician assistent van Bravis, twee huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde en twee verpleegkundigen legden aan de hand van een voorbeeldfamilie uit welke procedure gevolgd moet worden bij een mogelijke urineweginfectie. Allereerst moeten andere mogelijkheden uitgesloten worden. Vervolgens wordt aan de hand van een stroomschema de juiste zorg op de juiste plek verleend.

Meest voorkomende reden

Een urineweginfectie is de meest voorkomende reden om contact met de huisarts op te nemen. Huisarts Liesbeth van Loon vertelde tijdens de scholing dat 2,6 procent van de contacten in de praktijk over urineweginfecties gaan. Uroloog Milou Bekker van het Bravis ziekenhuis ziet wekelijks 8 patiënten met een urineweginfectie. Physician assistant Kanevi Pheroberg van Bravis heeft dossiers over vermeende urineweginfecties onderzocht. Daaruit blijkt dat bij 71,6 procent van deze patiënten een urinekweek werd ingezet. Uit 73,7 procent van deze kweken kwam een infectie naar voren. Bij ruim een kwart was er dus een andere oorzaak voor de klachten. In 68 procent van de gevallen was in het dossier niet terug te lezen of door de verwijzer lichamelijk onderzoek bij de patiënt was verricht.

Verwardheid

Bij verwardheid van een patiënt wordt vaak gedacht aan een urineweginfectie. Dat klopt niet altijd. Een urinekweek kan positief zijn zonder dat de patiënt andere bijbehorende klachten van een urineweginfectie heeft. Daarom moeten eerst andere oorzaken van verwardheid uitgesloten worden voordat een antibioticakuur gegeven wordt. Datzelfde geldt bij kwetsbare ouderen met een katheter die de symptomen van een infectie vertonen. Het pleidooi van de zorgverleners is bovendien om het gebruik van een katheter tot het minimum te beperken.

Tweede scholing

De scholing werd bijgewoond door ruim 150 zorgprofessionals. Het aantal aanmeldingen was groter. Daarom wordt komend najaar een tweede scholing georganiseerd. Houd daarvoor de website van WestWest in de gaten.

UWI Zaal

Scholing UWI