2 juli 2024

Nieuwe huisstijl voor GGZ WNB

Na bijna 20 jaar (!) heeft GGZ WNB haar huisstijl vernieuwd. Deze verandering is een investering in de toekomst en reflecteert de strategische doelen en nieuwe maatschappelijke opdracht. Met de pay-off ‘Allemaal anders, iedereen zichzelf’ wordt het streven onderstreept naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder stigma.

Bekijk hieronder het introductiefilmpje:

GGZ WNB