Urineweginfecties

Doelstelling en subdoelstellingen project:

 1. Voor de patiënt is het duidelijk welke zorgverlener hij moet benaderen voor zijn urineweginfectie.
 2. Het is voor patiënt én voor de betrokken zorgverleners duidelijk wat het medische beleid is en wie hoofdbehandelaar is.
 3. Een urineweginfectie wordt in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt.
 4. Er wordt voorkomen dat een patiënt nogmaals een urineweginfectie ontwikkelt (secundaire preventie) door oog te hebben voor risicofactoren.

Start project:

Oktober 2021.

Beoogde einddatum:

eind 2024.

Samenwerkingspartners:

Bravis, TWB, Surplus, Groenhuysen, TanteLouise, HCWB, HHT.

Zorgpadteam:

 • - Milou Bekker, uroloog, Bravis (medisch eigenaar)
 • - Winanda Meijer, verpleegkundig specialist Groenhuysen (organisatorisch eigenaar)
 • - Liesbeth van Loon, huisarts, HCWB
 • - Jolijn Verkuijlen, specialist ouderengeneeskunde, Groenhuysen
 • - Marga Nonneman, specialist ouderengeneeskunde, tanteLouise
 • - Olga Ostendorf, UCS-verpleegkundige, TWB
 • - Chris Boonman/Martinique Jaspers, UCS-verpleegkundige Bravis
 • - Ageeth van Dijk, continentieverpleegkundige, Surplus
 • - Nienke de Laet, huisarts, HHT
 • - Let van Leeuwen, strategisch programmamanager, HHT
 • - Claudia Langenberg, WestWest, procesbegeleider

Projectleider:

Winanda Meijer, Groenhuysen