Regionaal Expertise Centrum

Doelstelling en subdoelstellingen project:

De cliënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek. Hiervoor wordt een regionaal Regie- en expertisecentrum ingericht waarbij

  1. een aanmeldportaal wordt ontwikkeld en
  2. ‘nieuwe’ zorgpaden worden ontwikkeld waarbij het
  3. opleidingsprogramma en eisen in beeld worden gebracht en
  4. het continue verbeterproces wordt gewaarborgd,
  5. waarbij een niet complexe financiële berekening wordt gemaakt op basis van uren en materiële inzet.

Startdatum:

aug. 2018

Stand van zaken:

De zorgpaden bloedtransfusie, antibiotica i.v. , Port-a-Cath, PICC, Hyperemesis Gravidarum worden middels het REC in de thuissituatie aangeboden. Diuretica is het idee dat het eind 2021 start. Immunoglobuline is het volgende zorgpad welk uitgerold wordt.

De handelingen Immunoglobuline en diuretica worden onderzocht om vanuit het ziekenhuis thuis te kunnen uitvoeren. 

Betrokken partijen / deelnemers werkgroep:

Bravis, tanteLouise, TWB, Groenhuysen

Beoogd Eindresultaat:

Uitvoering in het kader van de juiste zorg op de juiste plek.

Projectleider (tevens contactpersoon):

Bregje Simons, Bravis.