Preventiematrixen aanpak overgewicht

Een van de drie pijlers van het project 'Preventie en Leefstijl' is aanpak overgewicht.

overgewicht.jpg

Binnen het Preventie & Leefstijl project zijn we onder andere bezig met de aanpak op overgewicht. In gesprek met de werkgroep en met externe partijen constateerden we dat er een behoefte is aan meer overzicht over de bestaande activiteiten gericht op (het voorkomen en aanpakken van) overgewicht. Er gebeurt al heel veel, maar professionals en burgers weten deze activiteiten nog niet altijd te vinden. Daarom is gestart met het inventariseren van het activiteiten aanbod op overgewicht. Dit doen we per gemeente in plaatsen we in ‘preventiematrixen’ in een Excel bestand. Hierbij hebben we de activiteiten binnen de gemeenten Roosendaal en Steenbergen geïnventariseerd. De matrixen met het activiteitenoverzicht voor deze twee gemeenten kunt u vinden door op de volgende link te klikken:

De matrixen zijn flexibel en worden door de projectgroep bijgehouden wanneer er aanvullingen of wijzigingen in het aanbod zijn. De matrixen zijn als volgt opgebouwd: in de verticale kolommen staan de verschillende leeftijdsgroepen, gebaseerd op de leeftijdsgroepen gehanteerd door de GGD, benoemd. In de horizontale rijen staan de activiteiten benoemd op de ‘drie preventieniveaus’:

  • Mensen zonder bekende risicofactoren/problemen
  • Mensen met risicofactor(en) (voor overgewicht)
  • Mensen met een probleem (overgewicht)

In de matrix staan de activiteiten met de uitvoerder (dikgedrukt) beschreven. De activiteiten waarvan wij een signaal hebben gehad dat ze bestaan, maar waarvan we niet weten of ze in de gemeente plaatsvinden of door wie ze worden uitgevoerd, hebben we in rode tekst geschreven.

Mocht u als externe partij nog vragen over of aanvullingen op de bestaande matrixen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nadi de Meijer, projectleider van het Preventie & Leefstijl project, via nadi.demeijer@wijzijntraversegroep.nl.

Bent u geïnteresseerd om ook voor uw gemeente (vallend binnen de WestWest-regio) het activiteitenaanbod op overgewicht in een Preventie matrix te zetten? Ook dan kunt u contact opnemen met Nadi de Meijer via nadi.demeijer@wijzijntraversegroep.nl.