Aanpak overgewicht

Binnen de pijler overgewicht zijn we met 4 thema’s aan de slag gegaan, namelijk: Kruisland (gezond dorp, volwassenen) Ouderen (omgeving Roosendaal) Kinderen + gezin (omgeving Roosendaal) Denkers (matrixen activiteitenaanbod, patiënt reis, ondersteuning andere groepjes)

Binnen de pijler overgewicht zijn we met 4 thema’s aan de slag gegaan, namelijk:

  • Kruisland (gezond dorp, volwassenen)
  • Ouderen (omgeving Roosendaal)
  • Kinderen + gezin (omgeving Roosendaal)
  • Denkers (matrixen activiteitenaanbod, patiënt reis, ondersteuning andere groepjes)

De deelnemers aan de thema’s ervaren als belangrijkste resultaten momenteel dat ze veel meer de verbinding zoeken met (medewerkers van) andere organisaties op het thema overgewicht. Ze hebben een beter idee bij wat andere organisaties op deze pijler doen en kunnen beter doorverwijzen naar elkaar(s aanbod). Daarnaast zijn er ook concrete acties uitgevoerd: In Kruisland zijn er voor het ‘gezonde dorp’ al gesprekken met de basisschool en supermarkt daar geweest om meer op een gezonde leefstijl en bewustwording in te zetten. Daarnaast publiceren zij artikelen in het plaatselijke krantje van Kruisland om het dorp te informeren en aandacht te vragen voor het idee van het ‘gezonde dorp’. Het themagroepje ‘ouderen’ is ook artikelen op de KBO Roosendaal site en het krantje aan het plaatsen om de bewustwording van ouderen rondom overgewicht en een gezonde leestijl te vergroten. En hebben dit laatste keer ook in het Groenhuysen blad gedaan. Verder zijn zij aan het kijken of zij bij activiteiten in de wijk waar veel ouderen aansluiten nog acties kunnen uitvoeren voor meer bewustwording bij ouderen. Met de denkers groep hebben we de matrixen met het activiteiten aanbod op overgewicht in Roosendaal en Steenbergen afgemaakt en op de WestWest site gepubliceerd https://www.westwest.nl/home/projecten/preventiematrixen-aanpak-overgewicht. Daarnaast willen zij meer (preventief) inzetten op jongeren met overgewicht. ‘Kind naar gezonder gewicht’ is een landelijk initiatief die met een ‘ketenaanpak’ over verschillende domeinen en met een centrale zorgverlener zorgt voor een betere samenwerking en ondersteuning ter voorkoming van overgewicht bij kinderen. We zijn in gesprek met gemeente Roosendaal om te kijken of we dit initiatief in Roosendaal kunnen op zetten, aansluitend bij het Fit!akkoord. 

Beoogde looptijd:

Wordt bepaald in 2021.