Aanpak alcoholgebruik

Ook op de pijler problematisch alcoholgebruik zijn de eerste stappen gezet. We zijn met de gemeente Roosendaal in gesprek geweest hoe we hierin kunnen aansluiten op hun Fit!akkoord en acties die zij uit zetten. Zo hebben we met de projectgroep in de maand december aandacht gegeven aan de ‘Ik Pas’-challenge via sociale media, waarin mensen worden uitgedaagd in januari een maand lang geen alcohol te drinken.

Ook op de pijler problematisch alcoholgebruik zijn de eerste stappen gezet. We zijn met de gemeente Roosendaal in gesprek geweest hoe we hierin kunnen aansluiten op hun Fit!akkoord en acties die zij uit zetten. Zo hebben we met de projectgroep in de maand december aandacht gegeven aan de ‘Ik Pas’-challenge via sociale media, waarin mensen worden uitgedaagd in januari een maand lang geen alcohol te drinken.

Beoogde looptijd:

Wordt opgezet en bepaald in 2021.