Parkinson

Doelstelling: - De uitwisseling van informatie tussen behandelaren over en met patiënten/cliënten met Parkinson verloopt effectief en efficiënt om zo de continuïteit van zorg goed te borgen. Mede hierdoor ervaart de patiënt/cliënt de keten van Parkinson als een geheel. Een belangrijk (sub)doel hierin is dat we streven naar optimale informatievoorziening voor behandelaren en patiënt/cliënt in een digitale context.

In 2018 is begonnen met de oriëntatie op de (transmurale) Ketenzorg Parkinson. Waar lopen we tegenaan en hoe kunnen dingen beter? Er hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan de resultaten en aanpak hieronder verder staan beschreven.

Doelstelling:

-        De uitwisseling van informatie tussen behandelaren over en met patiënten/cliënten met Parkinson verloopt effectief en efficiënt om zo de continuïteit van zorg goed te borgen. Mede hierdoor ervaart de patiënt/cliënt de keten van Parkinson als een geheel.

Een belangrijk (sub)doel hierin is dat we streven naar optimale informatievoorziening voor behandelaren en patiënt/cliënt in een digitale context.  

Samenwerkingspartners, betrokkenen:

Organisatie

Functie

Naam

Bravis

Neurologen

Revalidatieartsen

Teun van Strien

Marcel Bulder

Karin Bosch

Praktijk Kennedylaan

Huisarts

Boukje van Rijn

Groenhuysen

Specialist Ouderengeneeskunde

Parkinson Verpleegkundige  

Projectleider

Danny Hommel

Sabine van Gastel

Cilia Wesselius

Tante Louise

Specialist Ouderengeneeskunde

Japke de Haan

TWB

Parkinson Verpleegkundigen

Monique v/d Pas

Myriam Schrauwen

Surplus

Specialist Ouderengeneeskunde

Martijn Torreman

Startdatum: Q1 2018

Aanpak:

De (project-) groep hebben we klein gehouden met enkel de regievoerders in deze keten, te weten; neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de Parkinson verpleegkundigen.

Deze behandelaren staan weer in (nauw) contact met andere professionals (en managers) in de keten via o.a. Parkinsonnet/connect, het ZEBRApad, West-West en de zorgorganisatie waar ze werkzaam zijn.

 In 2018 hebben we 4 bijeenkomsten gehad en daarnaast in werkgroepen aspecten uitgewerkt. We verwachten dat in 2019 het aantal bijeenkomsten en werksessies hoger zal zijn, omdat het project in een andere fase is gekomen waar we doelgerichter te werk kunnen gaan.

In Q2-3 2019 hebben we duidelijk welke informatie de behandelaren met elkaar willen/kunnen/mogen delen. En hoe (regionale) systemen hierbij ondersteunend kunnen zijn.

In Q4 wordt het projectplan opgeleverd en vastgesteld.

Voorlopige resultaten:

In 2018 hebben we de volgende aspecten behandeld;

-          Kennismaking en oriëntatie op de keten

-          Een overzicht van knelpunten in de keten

-          Opgetekend proces van alle disciplines die een rol hebben in de keten, bij de verschillende fases van Parkinson.  

-          Doelen beschreven

-          Oriëntatie op mogelijkheden van digitalisering (bij Parkinson) op landelijk en regionaal niveau.

Beoogd Eindresultaat:

Optimale informatievoorziening voor behandelaren en patiënt/cliënt in een digitale context.O.a. door middel van standaardisatie in het uitwisselen van gegevens (zoals medicatie, behandeldoelen, klinimetrie), op een effectieve digitale manier, zoals in een transmuraal (behandel-) dossier of een PGO.

Projectleider (tevens contactpersoon):

Cilia Wesselius (Groenhuysen)