Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)

Doelstelling

VKO is een samenwerkingsmodel binnen de eerste lijn die zich richt op ouderen van 75 jaar en ouder. Het algemene doel van het VKO is dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, op verantwoorde wijze met behoud van ervaren kwaliteit van leven. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  • Monitoren van VKO-ontwikkelingen
  • Verbinden medisch met sociaal domein mn in Roosendaal
  • Opzetten Scholing Intervisie en uniform inwerkprogramma
  • VKO koppelen aan andere WestWest projecten zoals Aanmeldportaal spoedzorg, Preventie en leefstijl en Grip op kwetsbaarheid
  • Innovaties koppelen aan VKO

Samenwerkingspartners

Bij het VKO werken , onder regie van de huisarts, verschillende professionals multidisciplinair samen. Schematisch is dit weergegeven in onderstaand schema.

 VKO

Werkwijze

De werkwijze staat beschreven in de Richtlijn VKO regio Bergen op Zoom en Roosendaal, versie 2020. Daarnaast zijn diverse andere documenten gerelateerd aan VKO beschikbaar onder het tabblad  'Werkafspraken'
Het VKO is geïmplementeerd in het merendeel van de diverse huisartsenpraktijken in westelijk West-Brabant. Een overzicht van de deelnemende partijen is op te vragen bij de contactpersoon.

Contactpersoon

Nicole Brouwers, HCWB