Wond Expertise Centrum West-Brabant

Wat kan het WEC betekenen

In het Wond Expertise Centrum (WEC) bundelen huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en het Bravis Ziekenhuis hun kennis op het gebied van wondzorg. Samen zorgen ze voor de beste zorg en snellere wondgenezing in West-Brabant.

Doelstelling WEC

Toekomstbestendige wondzorg: Verhoging van kwaliteit van zorg en efficiëntie van het wondproces van onze patiënten en daarmee een verlaging van de kosten van wondzorg in de eerste en de tweede lijn, multidisciplinaire samenwerking en een kennisplatvorm (gezamenlijke zorgpaden/protocollen en scholing).

Samenwerkingspartners

Bravis Ziekenhuis afd. Chirurgie en dermatologie/ dermaTeam, HCWB (Huisartsen Coöperatie West-Brabant), tanteLouise, Groenhuysen,  TWB Thuiszorg met Aandacht, Mediq Combicare, Mathot, Surplus, Thuiszorg DAT en Allevo.

Contactpersonen

Inhoudelijk contactpersoon:

Projectleider/ organisatie contactpersoon:

 • Liesbeth Luijkx

  Bedrijfsmanager Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.

Afspraken/ protocollen/ documenten van WEC West-Brabant

·         Wondzorg: Flyer Wond Expertise Centrum

·         Wondzorg: Zorgpad Ulcus Cruris    

·         Wondzorg: Wondprotocol

·         Wondzorg: Polsterdocument

·         Wondzorg: Stoplichtkaart

Deze en andere werkafspraken binnen WestWest zijn hier te vinden.

Werkgroepleden Wond Expertise Centrum

 • Annemiek v. Middelkoop (voorzitter werkgroep/ wondconsulent, wondregisseur TWB)
 • Nikki Elemans zijn (voorzitter werkgroep/gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie Bravis zkh)
 • Daphne Blom (verpleegkundig specialist wond/vaatchirurgie, wondregisseur TWB)
 • Annemarie Duerink (wondconsulent/wondregisseur Groenhuysen)
 • Anoeschka Snoek (wondconsulent i.o. Groenhuysen)
 • dr. Peter Brummel (vaatchirurg)
 • dr. Sarah Den Hengst (dermatoloog)
 • dr. Susan Stam (huisarts/medisch directeur HCWB (Huisartsen Coöperatie West-Brabant) 
 • Jessie Kwisthout (wondverpleegkundige chirurgie Bravis zkh)
 • Diana Houke (wondconsulent chirurgie Bravis zkh)
 • Anne de Meijer (gespecialiseerd verpleegkundige dermatologie Bravis zkh)
 • Cynthia Juarez (wondconsulent tanteLouise)
 • Brigitte Adriaansen (wondverpleegkundige Surplus)
 • Loes Pilanen (verpleegkundige wondzorg Thuiszorg DAT)
 • Liesbeth Bal (verpleegkundige Allevo)
 • Priscilla Salamat (Mediq Combicare medisch speciaalzaak)
 • Yvonne Gulikers (Mathot medisch speciaalzaak)

De werkgroep komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Project/ Stuurgroep WEC

Sarah den Hengst (dermatoloog dermaTeam/ Bravis), Susan Stam (Huisarts/Medisch directeur HCWB(Huisartsen Coöperatie West-Brabant), Pricilla Salamat (Mediq), Terry Hopman (manager Groenhuysen) en Sandra Kwik (manager TWB).

De project/stuurgroep komt, indien nodig, bij elkaar.

Historie/ Start WEC

Het Wond Expertise Centrum West Brabant project is gestart in een samenkomst van dermatologen en een huisarts op 11 februari 2015 met een gezamenlijke toekomstvisie van verbetering van de zorg voor hun patiënten en hebben het initiatief genomen een aanzet te doen tot een regionaal expertteam wondzorg. In 2017 is uiteindelijk een projectplan opgesteld en is met de samenwerkingspartners gekomen tot het maken van afspraken (zorgpad en protocollen) en scholing (theoretisch en praktische scholing wonden, materialen en uitvoeren zwachtelen). De officiële start van het WEC West Brabant is op 5 mei 2018. Sindsdien wordt er gezamenlijk eenduidig gewerkt volgens de opgestelde protocollen en zorgpaden. Na een klein half jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden (11-10-18) en kon geconcludeerd worden dat er een veel nauwere en betere multidisciplinaire samenwerking is met een verhoogde kennis van materiaal, wonden en zwachtelen. Patiënt/ cliënt tevredenheidenquêtes gaven een hogere patiënttevredenheid aan. Inmiddels is ook aangetoond dat zowel de behandeltijd als ook de materiaalkosten enorm zijn afgenomen (evaluatie en persbericht 2020). Inmiddels is ook  het zorgpad diabetische wondzorg opgesteld. In het zorgpad diabetische wondzorg is met name de snelle doorverwijzing naar tweede lijn van belang. Verder is inmiddels de digitale overdracht van het wondformulier met fotos mogelijk verstuurd vanuit het Ziekenhuis. Hierin is nog steeds de wens om ook terugrapportage digitaal naar het ziekenhuis mogelijk te maken. Ook is nog altijd de wens meer betrokkenheid en bekendheid te krijgen binnen de diverse huisartsen.

Scholing/ aansluiten bij de werkgroep

Om kennis continu up to date te houden wordt een aantal keer per jaar een scholing georganiseerd. Voor het aanmelden van de scholing zie:

-          Aanmelden scholing Wond Expertise Centrum West-Brabant

Een belangrijke doelstelling is dat alle zorgverleners rondom complexe wondzorg samenwerken binnen het WEC. Aanmelden om aan te sluiten binnen het WEC, kan via de voorzitters van de werkgroep (voor gegevens zie boven).