Corona-nazorg

Doelstelling en subdoelstellingen project

 • Verkenning Corona-nazorg binnen de verschillende organisaties WestWest (TWB, Groenhuysen GGD West-Brabant, HCWB, Bravis, tanteLouise, Surplus & WijZijn Traverse Groep).
 • Dit integreren tot een inventarisatie en weergeven op informatiedragers (n.t.b.).
 • Afstemming formele en informele zorg rondom de ondersteuning van patiënt/hulpvrager rondom Corona-nazorg verbeteren.

Startdatum

Voorjaar 2021

Looptijd

6 maanden, december 2021 beëindigd

Aanpak

Middels casuïstiekbespreking wordt bekeken waar organisatie-overstijgende samenwerking wel/niet goed gaat en wat er gemist werd.

Betrokken partijen

TWB, Groenhuysen GGD West-Brabant, HCWB, Bravis, tanteLouise, Surplus & WijZijn Traverse Groep.

Resultaten

 • Verschil in informatievoorziening vd dienstverlening
  • Veel versus weinig communicatie (vb. Groenhuysen, Bravis).
  • Veelal webpagina’s
  • Folders (vb. Groenhuysen)
 • Actieve communicatie richting huisartsen (vb. Bravis, Groenhuysen, tanteLouise).
 • Onderlinge communicatie binnen het netwerk maar niet ten overvloede
  • Voorbeeld: Zorgpad herstelzorg na COVID-19 (TWB, Bravis, HCWB, tanteLouise, Groenhuysen)

 Wat mist er in corona nazorg?

 • Aanbod is er, maar weinig aanmeldingen patiënten corona nazorg bij herstelprogramma’s
  • Weten mensen de weg naar nazorg? Of is de behoefte er niet?
 • Verschil in behoeftes binnen het netwerk; tweedeling
  • Verbinding sociale & medische domein (GGD, WZTG)
  • Behoefte aan meer communicatie en afstemming binnen WestWest (tanteLouise, Groenhuysen, Surplus, TWB, GGD)

In navolgingen van de inventarisatie gevraagd om:

 • Kernachtige beschrijving dienstverlening corona nazorg
 • Contactpersoon

Van de resultaten is een infographic beschikbaar, zie hier.

Contact of vragen?

WestWest